Onze missieverklaring

Bij Easy Travel is de planeet ons voornaamste product. We hebben het sociale en ecologische welzijn van onze wereld hoog in het vaandel staan, niet alleen als een zakelijke kwestie, maar als een collectieve verantwoordelijkheid als mens. Wanneer we verklaren: 'Klanten, het leven van mensen veranderen', reikt dit verder dan onze gewaardeerde klanten; het omvat ieder individu.
Onze kernovertuiging is dat reizen de kracht bezit om mensen te transformeren door de unieke ervaringen die het biedt binnen specifieke contexten. Daarom zet Easy Travel zich onwrikbaar in voor het bieden van exclusieve, zorgvuldig op maat gemaakte reiservaringen, doordrenkt met toewijding aan duurzaamheid. We streven ernaar een inspirerend voorbeeld te geven en anderen te motiveren om samen met ons een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen na te streven.

Onze toewijding

Bij Easy Travel en Tortilis Camps willen we graag een verschil maken. Wij geloven in het versterken van vrouwen, het ondersteunen van onderwijs in landelijke Maasai-dorpen en het investeren in het welzijn van de gemeenschap met initiatieven zoals staaroperaties en programma's voor levensonderhoud. Duurzaamheid vormt de kern van wat we doen, van het bevorderen van ethisch toerisme en het beschermen van het milieu tot het gebruik van milieuvriendelijke praktijken en hernieuwbare energie. We streven ernaar een positieve impact te hebben op de mensen met wie we werken, de plaatsen waar we actief zijn en de planeet die we allemaal delen, en zo een betere toekomst voor iedereen te garanderen. Lees verder voor meer informatie over onze toewijding aan People, Place en Planet.

MENSEN

Vrouwenemancipatie bij Easy Travel

Bij Easy Travel worden vrouwen niet alleen gewaardeerd; ze worden gevierd als de ruggengraat van de organisatie, die positieve veranderingen aandrijven en de toekomst van de reisindustrie vormgeven.

Met een personeelsbestand bestaande uit 80% vrouwelijke medewerkers, loopt het bedrijf voorop bij het doorbreken van genderbarrières en het bevorderen van inclusiviteit in de reisindustrie. Van managementfuncties op het hoogste niveau tot frontlinieposities: vrouwen zijn de drijvende kracht achter innovatie, uitmuntendheid en succes op elk niveau van de organisatie. Easy Travel bevordert een cultuur van ondersteuning, mentorschap en gelijke kansen, waardoor vrouwen kunnen floreren en uitblinken in hun carrière.

Gemakkelijk reizen's dames - gemakkelijk reizen Tanzania
Maasai-kinderen in een landelijk dorp in de klas nadat ze een nieuw schoolbord hebben gekregen - gemakkelijk reizen Tanzania

Onderwijs versterken

Door onze toewijding aan sociale verantwoordelijkheid heeft ons bedrijf een aanzienlijke impact gehad op het onderwijs in landelijke Maasai-dorpen door middelen en steun te doneren om plattelandskinderen de kans te geven toegang te krijgen tot kwaliteitsonderwijs. Door te investeren in onderwijs willen we de cyclus van armoede doorbreken en toekomstige generaties de middelen geven die ze nodig hebben om te gedijen. Samen helpen we niet alleen bij de investeringen in kwaliteitsonderwijs, maar bevorderen we ook de groei en welvaart op de lange termijn binnen deze Maasai-dorpen.

Steun aan landelijke Maasai-dorpen

De filantropische inspanningen van Easy Travel om lokale Maasai-dorpen te helpen hun gemeenschappen op te bouwen. Om aan deze behoefte te voldoen, ondersteunen we lokale dorpen financieel in ruil voor hun vriendelijkheid bij het leveren van water aan het terrein van ons zusterbedrijf. Dit zorgt ervoor dat gemeenschappen op duurzame wijze in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Door deze ondersteuning te bieden, streven we ernaar een tastbaar verschil te maken in het verbeteren van de levenskwaliteit van dorpsbewoners en tegelijkertijd het milieubeheer en het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

Maasai-dorpelingen halen water - gemakkelijk reizen Tanzania
Cataract oogchirurgie - gemakkelijk reizen Tanzania

Easy Travel sponsort 75 oogstaaroperaties

De recente sponsoring door Easy Travel van 75 oogstaaroperaties in Kibaha, Dar es Salaam, markeert een belangrijke stap in hun inzet voor het welzijn van de gemeenschap. Deze operaties, die van cruciaal belang zijn voor personen die ooit kostwinners waren, stellen hen nu in staat hun gezichtsvermogen terug te krijgen en weer aan het werk te gaan, waardoor ze hun gezinnen kunnen ondersteunen. Dit initiatief onderstreept hun toewijding om tastbare, levensveranderende impact te maken in de gebieden die zij bedienen, waardoor hun rol als meelevende en sociaal verantwoordelijke burger wordt versterkt.

Het levensonderhoud versterken via ons Tuk Tuk-programma

Easy Travel maakt een tastbaar verschil in het leven van mensen door Tuk Tuks te doneren aan mensen in nood, waardoor mogelijkheden worden geboden voor zelfstandig ondernemerschap en zakelijke empowerment. Met een investering in drie Tuk Tuks tot nu toe stellen ze individuen in staat hun eigen bedrijf te starten en financieel onafhankelijk te worden. Door deze voertuigen ter beschikking te stellen, biedt Easy Travel niet alleen vervoer, maar biedt het individuen ook een manier om in hun levensonderhoud te voorzien en hun gezinnen te onderhouden. Het is een praktische benadering om gemeenschappen sterker te maken en de economische groei van de grond af aan te bevorderen, met een blijvende impact op zowel individuen als gemeenschappen.
Emmanuel Benjamin, een gehandicapte begunstigde van het tuk-tuk-project - easy travel Tanzania
Een lokale leverancier op de lokale Arusha-markt - gemakkelijk reizen Tanzania

Leveranciers en accommodatieaanbieders

Easy Travel zet zich in voor het realiseren van een toeristische toeleveringsketen die volledig duurzaam is en zal dat doen door een model te creëren dat leveranciers en accommodatieaanbieders kunnen volgen. Deze innovatieve aanpak moedigt leveranciers en accommodatieaanbieders aan om duurzame praktijken toe te passen, waardoor het behoud van lokale ecosystemen en culturen wordt gewaarborgd.
Door dit te implementeren bevordert Easy Travel een cultuur van milieubeheer en sociale verantwoordelijkheid in de hele sector. Door samenwerking en gedeelde doelen streven we ernaar een toeristische sector te creëren die niet alleen reizigers ten goede komt, maar ook gemeenschappen verheft en de planeet beschermt voor toekomstige generaties. Het is een visionaire stap in de richting van een duurzamere en ethischere toeristenindustrie.

Intern Beheer

Easy Travel neemt proactieve stappen op het gebied van intern management om prioriteit te geven aan relaties met het milieu en de gemeenschap. We kopen producten in bulk in om verpakkingsafval te minimaliseren en implementeren dubbelzijdig printen om papier te besparen. Verlichting en apparatuur, inclusief AC-units, worden uitgeschakeld wanneer ze niet worden gebruikt. Bovendien zijn energiebesparende modi waar mogelijk standaardinstellingen. Via deze initiatieven toont Easy Travel zijn inzet voor duurzame praktijken, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind en tegelijkertijd positieve relaties met lokale gemeenschappen worden bevorderd.
Bulkvoorraad bij easy travel - easy travel Tanzania
Een student in Tanzania op school, vrij van kinderarbeid - gemakkelijk reizen Tanzania

Bescherming van de rechten van kinderen

Easy Travel zal prioriteit geven aan de bescherming van de rechten van kinderen door kinderarbeid expliciet te verbieden in de contractvoorwaarden. Door deze toewijding in haar operationele raamwerk te verankeren, zorgt het bedrijf ervoor dat alle werknemers en partners het fundamentele principe van het respecteren en beschermen van de rechten van kinderen naleven. Wij weigeren kinderarbeid in welke vorm dan ook te tolereren en zullen actief bijdragen aan het creëren van een veiligere en rechtvaardiger omgeving voor kinderen, door onze activiteiten af te stemmen op internationaal erkende mensenrechtennormen.

PLAATSEN

Klanten op wandelsafari - eenvoudig reizen Tanzania

Ethische lokale en internationale partnerschappen met authentieke ervaringen

Bij Easy Travel is onze toewijding aan verantwoord toerisme de leidraad voor elke beslissing die we nemen. We geven prioriteit aan samenwerking met kleine, lokaal beheerde bedrijven, waardoor de economische groei binnen gemeenschappen wordt bevorderd. Wij bieden onze klanten de kans om te kiezen voor duurzame accommodatieaanbieders om de impact op het milieu te minimaliseren.
Bovendien onderschrijven we alleen authentieke ervaringen die de lokale cultuur en gemeenschappen respecteren, waarbij we elke vorm van uitbuiting door toerisme vermijden. Ons standpunt tegen wilde dieren in gevangenschap en de interactie tussen mens en natuur zorgt ervoor dat onze excursies aan ethische normen voldoen. Door deze principes na te leven, streven we ernaar betekenisvolle en respectvolle reiservaringen te creëren waar zowel reizigers als de bestemmingen die ze bezoeken profijt van hebben.

Het Kilimanjaro-herbebossingsinitiatief van Easy Travel

Easy Travel zet zich in voor het tegengaan van de aantasting van het milieu op de hellingen van de Kilimanjaro door het starten van een boomplantprogramma. Klanten hebben de unieke kans om bij te dragen aan het herstel van de vergane glorie van de Kilimanjaro door bomen te planten. In samenwerking met lokale bewoners en liefdadigheidsinstellingen mobiliseren we inspanningen om bomen te planten om de krimpende vegetatie en lagere temperaturen te herstellen om de daaropvolgende achteruitgang van de gletsjers te helpen.
Dit initiatief helpt niet alleen de aantasting van het milieu tegen te gaan, maar bevordert ook de betrokkenheid van de gemeenschap en voorlichting over de waarde van bomen. Door collectieve actie en gedeeld rentmeesterschap streven we ernaar de natuurlijke schoonheid van de Kilimanjaro voor toekomstige generaties te behouden.
Easy Travel-medewerkers planten bomen aan de voet van de Kilimanjaro-berg - Easy Travel Tanzania

PLANEET

Een groene en levendige serengeti - gemakkelijk reizen Tanzania

Ontwikkel een klimaatactieplan

Easy Travel verbindt zich ertoe een basisbeoordeling uit te voeren van de prestaties van het bedrijf op het gebied van duurzame praktijken, gevolgd door het publiceren van een actieplan vóór eind 2025 dat streeft naar een vermindering van de negatieve sociale, culturele, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten van het bedrijf, rekening houdend met de regionale eigenaardigheden en andere problemen in onze unieke setting.

Bescherming van dieren in het wild: ontsnappingsproject in Serengeti

Easy Travel ondersteunt met trots het Serengeti de-snaring-programma in samenwerking met Serengeti National Park Authority (SENAPA) via de Frankfurt Zoological Society (FZS). Snaring, dat voornamelijk gericht is op overvloedige soorten zoals wildebeesten voor hun vlees, vormt een ernstige bedreiging voor andere onbedoelde slachtoffers zoals roofdieren en olifanten. Dit initiatief, opgericht in 2017, zamelt geld in om een ontsnappingsteam in te zetten om het natuurerfgoed van Tanzania te beschermen. Het team is actief in het park en verwijdert ijverig strikken en bevrijdt gevangen dieren, waardoor de gevolgen van stroperij worden verzacht en het ecologische evenwicht van de Serengeti wordt behouden.
Ranger die een strik losmaakt in het Serengeti National Park - gemakkelijk reizen Tanzania
Dag van de Aarde bij gemakkelijk reizen, anti-vervuiling - gemakkelijk reizen Tanzania

Easy Travel behaalt het Leave No Trace-certificaat

Easy Travel is trots op het behalen van de Leave No Trace-certificering. Deze prestigieuze erkenning onderstreept onze toewijding aan verantwoorde en duurzame toeristische praktijken. Als gecertificeerde organisatie geven we prioriteit aan het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het behouden van de natuurlijke schoonheid van de bestemmingen die we bezoeken. Van afvalvermindering tot ethische interacties met dieren in het wild: de Leave No Trace-principes vormen de leidraad voor onze activiteiten en zorgen ervoor dat reizigers de wereld kunnen verkennen met minimale impact.

De milieuvriendelijke praktijken van Easy Travel

Op safari

Easy Travel neemt afvalbeheer en -behoud serieus, vooral tijdens safari's. Onze toewijding aan het behoud van de natuurlijke schoonheid van nationale parken en natuurreservaten komt tot uiting in onze proactieve aanpak. Safari-gidsen ruimen ijverig al het afval op en zorgen ervoor dat deze ongerepte omgevingen schoon en ongerept blijven. Bovendien geven we prioriteit aan duurzaamheid door jerrycans mee te nemen in onze 4X4-voertuigen, waardoor we de noodzaak van plastic waterflessen voor eenmalig gebruik elimineren. Door deze inspanningen minimaliseert Easy Travel de impact op het milieu en biedt tegelijkertijd onvergetelijke safari-ervaringen waarbij behoud en respect voor de natuur voorop staan.
Geen spoor van zwerfvuil achterlatend in de parken met gemakkelijk reizen - gemakkelijk reizen Tanzania
Een schone camping op de Kilimanjaro met gemakkelijk reizen - gemakkelijk reizen Tanzania

Op de Kilimanjaro

Onze toewijding aan duurzaamheid strekt zich uit tot elk aspect van onze activiteiten, inclusief bergbeklimmen. Onze KPAP-gecertificeerde berggidsen garanderen niet alleen uw veiligheid en plezier, maar geven ook prioriteit aan milieubeheer. Tijdens het beklimmen van de Kilimanjaro ruimen onze gidsen ijverig al het afval op dat ze tegenkomen, zodat de berg ongerept blijft voor toekomstige klimmers. Deze toewijding gaat verder dan louter verantwoordelijkheid; het is een weerspiegeling van ons diepe respect voor de natuurlijke wonderen die we mogen ontdekken. Met Easy Travel kunt u de Kilimanjaro beklimmen in de wetenschap dat uw avontuur een positieve impact heeft op zowel het milieu als de lokale gemeenschappen.

Op kantoor

Duurzaamheid is niet alleen een filosofie – het is een manier van leven die zich uitstrekt van zowel de Nationale Parken als de bergen, rechtstreeks tot aan onze kantoren. In onze werkruimtes geven we prioriteit aan milieubehoud via een reeks initiatieven. De meeste van onze medewerkers hebben herbruikbare waterflessen bij zich, waardoor we minder afhankelijk zijn van plastic voor eenmalig gebruik. We minimaliseren het papierverbruik door alleen te printen wanneer dat nodig is en dubbelzijdig te printen waar mogelijk. Bovendien is het sorteren van afval een standaardpraktijk, waardoor wordt gegarandeerd dat recyclebare materialen op de juiste manier worden verwerkt.

Veilige en schone omgeving bij het easy travel kantoor - easy travel Tanzania
De energie van de zon benutten - gemakkelijk reizen Tanzania

Het benutten van zonne-energie

Easy Travel is er trots op duurzame energieoplossingen te omarmen door zonnepanelen op onze kantoren te integreren. Door de kracht van de zon te benutten, verminderen we onze afhankelijkheid van traditionele elektriciteitsbronnen aanzienlijk, minimaliseren we onze ecologische voetafdruk en dragen we bij aan een schonere, groenere toekomst. Onze toewijding aan duurzaamheid gaat verder dan alleen reisavonturen: het is ingebakken in elk aspect van onze activiteiten, inclusief onze praktijken op de werkplek.

Regenwater opvangen

Easy Travel neemt afvalbeheer en -behoud serieus, vooral tijdens safari's. Onze toewijding aan het behoud van de natuurlijke schoonheid van nationale parken en natuurreservaten komt tot uiting in onze proactieve aanpak. Safari-gidsen ruimen ijverig al het afval op en zorgen ervoor dat deze ongerepte omgevingen schoon en ongerept blijven. Bovendien geven we prioriteit aan duurzaamheid door jerrycans mee te nemen in onze 4X4-voertuigen, waardoor we de noodzaak van plastic waterflessen voor eenmalig gebruik elimineren. Door deze inspanningen minimaliseert Easy Travel de impact op het milieu en biedt tegelijkertijd onvergetelijke safari-ervaringen waarbij behoud en respect voor de natuur voorop staan.
Regenwateropslagtanks - gemakkelijk reizen Tanzania
Eenvoudig reizende safarivoertuigen - eenvoudig reizen Tanzania

Koolstof compensatie

Easy Travel is van plan proactieve stappen te ondernemen om de ecologische voetafdruk te verkleinen door samen te werken met Carbon Tanzania. Door deze samenwerking kunnen onze klanten ook uit de eerste hand de kans krijgen om bij te dragen aan inspanningen voor milieubehoud in Tanzania door ons koolstofgebruik te compenseren. Door projecten te ondersteunen die koolstofvastlegging bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen, tonen we onze inzet voor milieubeheer en duurzaamheid. Samen kunnen we een betekenisvol verschil maken in de strijd tegen de klimaatverandering en het behoud van de natuurlijke schoonheid van Tanzania voor toekomstige generaties.

Gemeenschapsopruimingsinitiatief

Easy Travel is actief betrokken bij gemeenschapsbetrokkenheid en milieubeheer, zoals blijkt uit ons recente schoonmaakinitiatief in Arusha. Ons toegewijde team heeft de krachten gebundeld om de straten van Arusha schoon te maken en zo het bewustzijn over plasticgebruik en de impact ervan op het milieu te vergroten. Door deze opruimactie te organiseren, verfraaien we niet alleen onze omgeving, maar verspreiden we ook belangrijke boodschappen over het belang van het verminderen van plastic afval en het aannemen van duurzame praktijken. Een positief verschil maken gaat verder dan toerisme en wordt weerspiegeld in onze toewijding aan het creëren van een schonere, gezondere en duurzamere gemeenschap voor iedereen.

Een schoon milieu smeden met lokale studenten - gemakkelijk reizen Tanzania
Wilt u meer weten over onze MVO-initiatieven of heeft u vragen, suggesties of ideeën voor samenwerking, dan horen wij dat graag van u.
Samen kunnen we een positieve impact hebben op onze gemeenschap, het milieu en daarbuiten.
Voel je vrij om Neem contact met ons op.