Vårt uppdrag

Hos Easy Travel är planeten vår primära produkt. Vi värdesätter vår världs sociala och miljömässiga välbefinnande högst, inte bara som en affärsfråga utan som ett kollektivt ansvar som människor. När vi deklarerar "kunder, förändrar människors liv", sträcker det sig bortom våra värdefulla kunder; den omfattar varje individ.
Vår kärntro är att resor besitter kraften att förvandla människor genom de unika upplevelser det erbjuder i specifika sammanhang. Därför är Easy Travel orubbligt engagerade i att tillhandahålla exklusiva, noggrant skräddarsydda reseupplevelser genomsyrade av ett engagemang för hållbarhet. Vi strävar efter att vara ett inspirerande exempel och motivera andra att gå med oss i strävan efter en mer hållbar och rättvis framtid för alla.

Vårt engagemang

På Easy Travel och Tortilis Camps brinner vi för att göra skillnad. Vi tror på att stärka kvinnor, stödja utbildning i lantliga massajbyar och investera i samhällets välfärd med initiativ som gråstarrsoperationer och försörjningsprogram. Hållbarhet är kärnan i vad vi gör, från att främja etisk turism och skydda miljön till att använda miljövänliga metoder och förnybar energi. Vi är dedikerade till att positivt påverka människorna vi arbetar med, platserna vi verkar på och planeten vi alla delar, för att säkerställa en ljusare framtid för alla. Läs vidare för att lära dig mer om vårt engagemang för People, Place och Planet.

MÄNNISKOR

Women Empowerment på Easy Travel

På Easy Travel värderas kvinnor inte bara – de hyllas som ryggraden i organisationen, driver positiv förändring och formar resebranschens framtid.

Med en personal som består av en kvinnlig arbetsstyrka på 80%, är företaget ledande när det gäller att bryta könsbarriärer och främja inkludering i resebranschen. Kvinnor driver innovation, spetskompetens och framgång på alla nivåer i organisationen, från chefsroller på högsta nivå till frontlinjepositioner. Easy Travel främjar en kultur av stöd, mentorskap och lika möjligheter, vilket ger kvinnor möjlighet att frodas och utmärka sig i sina karriärer.

Easy travel's kvinnor - easy travel tanzania
Masaibarn i en landsbygdsby i klass efter att ha fått en ny svart tavla - easy travel tanzania

Bemyndigande utbildning

Genom vårt engagemang för socialt ansvar har vårt företag haft en betydande inverkan på utbildning i lantliga massajbyar genom att donera resurser och stöd för att ge landsbygdsbarn möjlighet att få tillgång till utbildning av hög kvalitet. Genom att investera i utbildning strävar vi efter att bryta fattigdomens cirkel och ge framtida generationer de verktyg de behöver för att blomstra. Tillsammans hjälper vi inte bara till med investeringar i kvalitetsutbildning utan främjar också den långsiktiga tillväxten och välståndet inom dessa massajbyar.

Stöd till lantliga massajbyar

Easy Travels filantropiska ansträngningar för att hjälpa lokala massajbyar att bygga sina samhällen. För att möta detta behov stöder vi ekonomiskt lokala byar i utbyte mot deras vänlighet att leverera vatten till vårt systerbolags fastighet. Detta säkerställer att samhällen har en hållbar försörjning för sina dagliga behov och genom att tillhandahålla detta stöd strävar vi efter att göra en påtaglig skillnad för att förbättra livskvaliteten för byborna samtidigt som vi främjar miljövård och välbefinnande i samhället.

Masaibybor hämtar vatten - lätt resa tanzania
Ögonoperation för grå starr - easy travel tanzania

Easy Travel Sponsorer 75 Eye Cataract Operations

Easy Travels senaste sponsring av 75 ögonstarroperationer i Kibaha, Dar es Salaam, markerar ett betydande framsteg i deras engagemang för samhällets välfärd. Dessa operationer, som är avgörande för individer som en gång var familjeförsörjare, gör det nu möjligt för dem att återfå sin syn och återgå till arbetet och därigenom försörja sina familjer. Detta initiativ understryker deras engagemang för att göra påtagliga, livsförändrande effekter i de områden de tjänar, vilket förstärker deras roll som en medkännande och socialt ansvarsfull medborgare.

Ge försörjningsmöjligheter genom vårt Tuk Tuk-program

Easy Travel gör en påtaglig skillnad i människors liv genom att donera Tuk Tuks till individer i nöd, vilket erbjuder möjligheter till egenföretagande och stärkande av företag. Med en investering i tre Tuk Tuks hittills gör de det möjligt för individer att starta egna företag och bli ekonomiskt oberoende. Genom att tillhandahålla dessa fordon ger Easy Travel inte bara transporter – de tillhandahåller ett sätt för individer att skapa försörjning och försörja sina familjer. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt för att stärka samhällen och främja ekonomisk tillväxt från grunden, vilket ger en bestående inverkan på både individer och samhällen.
Emmanuel benjamin, en funktionshindrad förmån för tuk tuk-projektet - easy travel tanzania
En lokal leverantör på den lokala arusha-marknaden - easy travel tanzania

Leverantörer och boendeleverantörer

Easy Travel åtar sig att uppnå en turismförsörjningskedja som är helt hållbar och ska göra det genom att skapa en modell för leverantörer och boendeleverantörer att följa. Detta innovativa tillvägagångssätt uppmuntrar leverantörer och boendeleverantörer att anta hållbara metoder, vilket säkerställer bevarandet av lokala ekosystem och kulturer.
Genom att implementera detta främjar Easy Travel en kultur av miljövård och socialt ansvar i hela branschen. Genom samarbete och gemensamma mål strävar vi efter att skapa en turistsektor som inte bara gynnar resenärer utan också lyfter samhällen och skyddar planeten för framtida generationer. Det är ett visionärt steg mot en mer hållbar och etisk turistnäring.

Intern ledning

Easy Travel tar proaktiva steg i den interna förvaltningen för att prioritera miljö- och samhällsrelationer. Vi köper produkter i bulk för att minimera förpackningsavfall och implementerar dubbelsidig utskrift för att spara papper. Belysning och utrustning, inklusive AC-enheter, stängs av när de inte används. Dessutom är energisparlägen standardinställningar där det är möjligt. Genom dessa initiativ visar Easy Travel sitt engagemang för hållbara metoder, vilket minskar dess ekologiska fotavtryck samtidigt som det främjar positiva relationer med lokala samhällen.
Bulk lager på easy travel - easy travel tanzania
En student i tanzania i skolan fri från barnarbete - lätt resa tanzania

Skydda barns rättigheter

Easy Travel kommer att prioritera skyddet av barns rättigheter genom att uttryckligen förbjuda barnarbete i sina avtalsvillkor. Genom att integrera detta engagemang i sin operativa ram säkerställer företaget att alla anställda och partners upprätthåller den grundläggande principen att respektera och skydda barns rättigheter. Vi vägrar att tolerera barnarbete i någon form och kommer aktivt att bidra till att skapa en säkrare och mer rättvis miljö för barn, genom att anpassa verksamheten till internationellt erkända människorättsstandarder.

PLATSER

Klienter på en promenadsafari - lätt resa tanzania

Etiska lokala och internationella partnerskap med autentiska upplevelser

På Easy Travel vägleder vårt engagemang för ansvarsfull turism varje beslut vi fattar. Vi prioriterar samarbete med små, lokalt ägda företag, vilket främjar ekonomisk tillväxt inom samhällen. Vi ger våra kunder chansen att välja hållbara boendeleverantörer för att minimera miljöpåverkan.
Dessutom stöder vi endast autentiska upplevelser som respekterar lokal kultur och lokalsamhällen, och undviker varje form av exploatering genom turism. Vår hållning mot vilda djur i fångenskap och interaktioner mellan människor och vilda djur säkerställer att våra utflykter upprätthåller etiska standarder. Genom att följa dessa principer strävar vi efter att skapa meningsfulla och respektfulla reseupplevelser som gynnar både resenärer och de destinationer de besöker.

Easy Travels Kilimanjaro Reforestation Initiative

Easy Travel är dedikerat till att bekämpa miljöförstöring på Kilimanjaros sluttningar genom att initiera ett trädplanteringsprogram. Kunder har den unika möjligheten att bidra till återställandet av Kilimanjaros bleknande glans genom att plantera träd. I samarbete med lokala invånare och välgörenhetsorganisationer mobiliserar vi ansträngningar för att plantera träd för att återställa krympande vegetation och lägre temperaturer för att hjälpa till vid efterföljande glaciärnedgång.
Detta initiativ hjälper inte bara till att motverka miljöförstöring utan främjar också samhällsengagemang och utbildning om värdet av träd. Genom kollektivt agerande och delat förvaltarskap strävar vi efter att bevara Kilimanjaros naturliga skönhet för kommande generationer.
Easy travel-anställda planterar träd vid foten av kilimanjaro-berget - easy travel tanzania

PLANET

En grön och levande serengeti - lätt resa tanzania

Utveckla en klimathandlingsplan

Easy Travel förbinder sig att genomföra en baslinjebedömning av företagets resultat när det gäller hållbara metoder följt av att publicera en handlingsplan före slutet av 2025 som syftar till att minska de negativa sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga effekterna av företagets verksamhet, med tanke på regionala särdrag och andra problem i vår unika miljö.

Protecting Wildlife: Avsnörningsprojekt i Serengeti

Easy Travel stöder stolt Serengetis avsnörningsprogram i samarbete med Serengeti National Park Authority (SENAPA) via Frankfurt Zoological Society (FZS). Snarring, som främst riktar sig till rikliga arter som gnuer för deras kött, utgör ett allvarligt hot mot andra oavsiktliga offer som rovdjur och elefanter. Detta initiativ grundades 2017 och samlar in pengar för att distribuera ett team för att rädda Tanzanias vilda arv. Teamet arbetar i parken och tar flitigt bort snaror och befriar fångade djur, vilket mildrar effekterna av tjuvjakt och bevarar den ekologiska balansen i Serengeti.
Ranger lösgör en snara i Serengeti nationalpark - lätt resa i tanzania
Jordens dag på lätt resa, mot föroreningar - lätt resa tanzania

Easy Travel Achieves Leave No Trace-certifiering

Easy Travel stoltserar med att uppnå Leave No Trace-certifieringen. Detta prestigefyllda erkännande understryker vårt engagemang för ansvarsfulla och hållbara turismmetoder. Som en certifierad organisation prioriterar vi att minimera vårt miljöavtryck och att bevara den naturliga skönheten på de destinationer vi besöker. Från avfallsminskning till etiska interaktioner med vilda djur, Leave No Trace-principerna styr vår verksamhet och säkerställer att resenärer kan utforska världen med minimal påverkan.

Easy Travels miljövänliga metoder

På Safari

Easy Travel tar avfallshantering och bevarande på allvar, särskilt under safari. Vårt engagemang för att bevara den naturliga skönheten i nationalparker och naturreservat är uppenbart genom vårt proaktiva tillvägagångssätt. Safariguider plockar flitigt upp allt skräp som man stöter på och ser till att dessa orörda miljöer förblir rena och orörda. Dessutom prioriterar vi hållbarhet genom att bära jerryburkar i våra 4X4-fordon, vilket eliminerar behovet av engångsvattenflaskor av plast. Genom dessa insatser minimerar Easy Travel miljöpåverkan samtidigt som de ger oförglömliga safariupplevelser som prioriterar bevarande och respekt för naturen.
Lämnar inga spår av skräp i parkerna med lätta resor - lätt resa tanzania
En ren campingplats på kilimanjaro med enkel resa - lätt resa tanzania

På Kilimanjaro

Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig till alla aspekter av vår verksamhet, inklusive bergsklättring. Våra KPAP-certifierade bergsguider garanterar inte bara din säkerhet och njutning utan prioriterar också miljövård. Medan de stiger upp på Kilimanjaro, plockar våra guider flitigt upp all skräp de stöter på, för att säkerställa att berget förblir orörda för framtida klättrare. Detta engagemang går längre än bara ansvar – det är en återspegling av vår djupa respekt för de naturliga underverk vi har förmånen att utforska. Med Easy Travel kan du nå toppen av Kilimanjaro med vetskapen om att ditt äventyr ger en positiv inverkan på både miljön och lokala samhällen.

På kontoret

Hållbarhet är inte bara en filosofi – det är ett sätt att leva som sträcker sig från både nationalparker och bergen direkt till våra kontor. På våra arbetsplatser prioriterar vi miljövård genom en rad initiativ. De flesta av vår personal bär återanvändbara vattenflaskor, vilket minskar beroendet av engångsplast. Vi minimerar pappersanvändningen genom att endast skriva ut när det är nödvändigt och dubbelsidigt när det är möjligt. Dessutom är avfallssortering standardpraxis, vilket säkerställer att återvinningsbart material behandlas på rätt sätt.

Säker och ren miljö på easy travel office - easy travel tanzania
Utnyttja solens energi - lätt resa i Tanzania

Utnyttja solenergi

Easy Travel är stolta över att ta till sig lösningar för förnybar energi genom att införliva solpaneler på våra kontor. Genom att utnyttja solens kraft minskar vi avsevärt vårt beroende av traditionella elektriska källor, minimerar vårt miljöavtryck och bidrar till en renare, grönare framtid. Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig bortom reseäventyr – det är förankrat i alla aspekter av vår verksamhet, inklusive vår arbetsplatspraxis.

Regnvatteninsamling

Easy Travel tar avfallshantering och bevarande på allvar, särskilt under safari. Vårt engagemang för att bevara den naturliga skönheten i nationalparker och naturreservat är uppenbart genom vårt proaktiva tillvägagångssätt. Safariguider plockar flitigt upp allt skräp som man stöter på och ser till att dessa orörda miljöer förblir rena och orörda. Dessutom prioriterar vi hållbarhet genom att bära jerryburkar i våra 4X4-fordon, vilket eliminerar behovet av engångsvattenflaskor av plast. Genom dessa insatser minimerar Easy Travel miljöpåverkan samtidigt som de ger oförglömliga safariupplevelser som prioriterar bevarande och respekt för naturen.
Tankar för lagring av regnvatten - easy travel tanzania
Easy travel safari fordon - easy travel tanzania

Kolförskjutning

Easy Travel planerar att ta proaktiva åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck genom att samarbeta med Carbon Tanzania. Genom detta samarbete kan våra kunder också få en förstahands chans att bidra till miljövårdsarbetet i Tanzania genom att kompensera vår kolanvändning. Genom att stödja projekt som främjar kolbindning och minskar utsläppen av växthusgaser visar vi vårt engagemang för miljövård och hållbarhet. Tillsammans kan vi göra en meningsfull skillnad för att bekämpa klimatförändringar och bevara Tanzanias naturliga skönhet för framtida generationer.

Community Cleanup Initiative

Easy Travel är aktivt involverat i samhällsengagemang och miljöförvaltning, vilket framgår av vårt senaste saneringsinitiativ i Arusha. Vårt engagerade team gick samman för att städa upp på gatorna i Arusha för att öka medvetenheten om plastanvändning och dess påverkan på miljön. Genom att organisera detta saneringsarbete förskönar vi inte bara vår omgivning utan sprider också viktiga budskap om vikten av att minska plastavfallet och anta hållbara metoder. Att göra en positiv skillnad sträcker sig bortom turism och återspeglas i vårt engagemang för att skapa ett renare, hälsosammare och mer hållbart samhälle för alla.

Skapa en ren miljö med lokala studenter - lätt resa tanzania
Om du vill lära dig mer om våra CSR-initiativ eller har några frågor, förslag eller idéer för samarbete, vill vi gärna höra från dig.
Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på vårt samhälle, miljö och utanför.
Du får gärna kontakta oss.