Voorwaarden
Door gemakkelijk reizen
Gepubliceerd 27 juli 2020

Voorwaarden

Van toepassing op alle vertrekken

1. Overeenkomst

Uw contract is met Easy Travel and Tours Limited (hierna "TO", "wij" of "ons" genoemd). Wij vestigen uw aandacht op de volgende algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle brochures en correspondentie en alle boekingen die bij ons worden gedaan. Elk contract met TO is onderworpen aan deze algemene voorwaarden waarvan niemand de bevoegdheid heeft om af te wijken. Voordat u een boeking bij ons maakt, moet u ervoor zorgen dat u deze boekingsvoorwaarden hebt gelezen en begrepen (met eventuele vragen die u bij ons heeft). Door ons te vragen om uw boeking te bevestigen, wordt u geacht de mogelijkheid te hebben gehad om dit te doen en dit ook daadwerkelijk te hebben gedaan voordat het contract tussen ons tot stand kwam.

2. Boekingsprocedure

TO stelt een vakantie op maat samen die aansluit bij uw persoonlijke wensen. Een bindend contract tussen ons komt tot stand wanneer:

  • We ontvangen een aanbetaling van 30% van de offerteprijs, of
  • wanneer we de volledige betaling van de vakantie hebben ontvangen wanneer de boeking minder dan 45 dagen voor uw vertrekdatum is gemaakt.

Er komt geen contract tot stand tussen de partijen totdat dergelijke gelden zijn ontvangen. Wij eisen dat de volledige betaling voor uw vakantie 45 dagen voor de vertrekdatum is voldaan. Als de volledige betaling 45 dagen voor de vertrekdatum niet is ontvangen, behouden wij ons het recht voor om uw vakantie te annuleren en de annuleringskosten toe te passen zoals beschreven in paragraaf 6. Annulering is kosteloos voor ons en wij zijn verder niet aansprakelijk jegens u. Als u ons echter al uw creditcard- of debetkaartgegevens heeft verstrekt, ongeacht of dit een vooruitbetaling was of niet, en u ons niet specifiek schriftelijk op de hoogte stelt van het tegendeel vóór de datum waarop een saldo opeisbaar wordt door u, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke creditcard- of debetkaartgegevens mogen gebruiken om de betaling te verkrijgen van een saldo dat u op grond van deze overeenkomst verschuldigd bent.

Alle bankkosten zijn voor rekening van de klant respectievelijk agent. Dit is inclusief transactiekosten die onze bank in rekening brengt. Het bedrag dat op de factuur staat, is het bedrag dat op onze rekening moet staan en als er bankkosten zijn afgetrokken, zouden we u achteraf moeten factureren.

3. Medische aandoeningen en handicaps

Als u of een lid van uw reisgezelschap een medisch probleem of een handicap heeft die van invloed kan zijn op uw vakantie, laat het ons dan weten voordat u uw boeking bevestigt, zodat we u kunnen adviseren over de geschiktheid van de gekozen arrangementen. U dient ons in ieder geval alle details schriftelijk te verstrekken op het moment van boeking. Als we redelijkerwijs niet in staat zijn om aan de specifieke behoeften van de betrokkene te voldoen, moeten we ons het recht voorbehouden om de boeking te weigeren of, als niet alle details worden verstrekt op het moment van boeking, te annuleren wanneer we kennis krijgen van deze details.

4. Documentatie

Lees zorgvuldig uw bevestigingsfactuur, tickets en alle andere documentatie die we u sturen zodra u ze ontvangt. Neem onmiddellijk contact met ons op als informatie onjuist blijkt te zijn, aangezien het misschien niet mogelijk is om later wijzigingen aan te brengen. Het spijt ons dat we geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden als we niet binnen 7 dagen na verzending op de hoogte worden gesteld van enige onnauwkeurigheid in de documentatie. U bent verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die gepaard gaan met het corrigeren van onnauwkeurigheden, behalve wanneer wij de fout hebben gemaakt.

5. Betalingsvoorwaarden

Tourpakketten worden bevestigd na ontvangst van een aanbetaling van 30% van de totale kosten van het pakket. Saldo volledig te betalen 45 dagen voor aankomst. Volledige betaling is vereist als de tour minder dan 45 dagen wordt geboekt.

6. Annuleringen, wijzigingen en no-shows

Annulering van een vakantie dient schriftelijk te geschieden en gaat in vanaf de datum dat wij de schriftelijke kennisgeving hebben ontvangen. In alle gevallen van annulering worden de aanbetaling en eventuele wijzigingskosten verbeurd. Annuleringskosten worden als volgt uitgedrukt in een percentage van de opgegeven prijs.

Categorie Opzegtermijn voor opzegging Annuleringskosten Betalingsbeleid
Eenvoudig Vanaf bevestiging tot 7 dagen voor aankomst USD 150 per persoon Borg USD 150 per persoon, saldo bij aankomst vóór vertrek van de tour
6 tot 0 dagen voor aankomst of no-show 100% van het factuurbedrag
Comfort Vanaf bevestiging tot 45 dagen voor aankomst 30% van het factuurbedrag 30% aanbetaling, 70% saldo 45 dagen voor aankomst
44 tot 30 dagen voor aankomst 50% van het factuurbedrag
29 tot 0 dagen voor aankomst of no-show 100% van het factuurbedrag
Comfortplus Vanaf bevestiging tot 61 dagen voor aankomst 30% van het factuurbedrag 30% aanbetaling, 70% saldo 45 dagen voor aankomst
60 tot 46 dagen voor aankomst 50% van het factuurbedrag
45 tot 0 dagen voor aankomst of no-show 100% van het factuurbedrag
Luxe Vanaf bevestiging tot 90 dagen voor aankomst 50% van het factuurbedrag 30% aanbetaling, 70% saldo 120 dagen voor aankomst
89 tot 0 dagen voor aankomst of no-show 100% van het factuurbedrag
Luxe plus Vanaf bevestiging tot 120 dagen voor aankomst 30% van het factuurbedrag 30% aanbetaling, 70% saldo 120 dagen voor aankomst
89 tot 0 dagen voor aankomst of no-show 100% van het factuurbedrag

Als de reden van annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten mogelijk terugvorderen. Niettegenstaande het bovenstaande, als we uw binnenlandse vliegtickets hebben uitgegeven en u op enig moment ervoor kiest om ze te annuleren, zullen we u geen geld terugbetalen voor deze tickets.

7. Prijsroutes

De prijs van uw reisschema is gebaseerd op bekende kosten op de datum van uitgave van het reisschema. Op elk moment voordat een volledige betaling van uw vakantie is gedaan, behoudt TO zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen wanneer de kosten zijn gewijzigd sinds de datum van uitgave van het reisschema. TO neemt bedragen tot 2% van de totale reisprijs in rekening en brengt een toeslag in rekening voor elk bedrag boven 2%. Als de toeslag meer dan 10% van de totale vakantieprijs bedraagt binnen 60 dagen voor de aankomstdatum, heeft u het recht om de vakantie te annuleren en een volledige terugbetaling van alle betaalde gelden te ontvangen. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in en fouten in geadverteerde prijzen te corrigeren op elk moment voordat uw vakantie wordt bevestigd. Wij zullen u op het moment van boeking op de hoogte stellen van eventuele fouten waarvan wij op de hoogte zijn en van de dan geldende prijs.

Zaken die van invloed zijn op een toeslag omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verhogingen van transportkosten, bijvoorbeeld brandstof, lijnvluchttarieven en andere toeslagen van luchtvaartmaatschappijen, belastingen of vergoedingen die moeten worden betaald voor diensten zoals landingsbelastingen, of inschepings- of ontschepingskosten in havens of luchthavens, of verhogingen van parkgelden, reservevergoedingen of concessievergoedingen.

8. Wijzigingen door u

Als u uw reisschema wilt wijzigen nadat een aanbetaling is gedaan, zullen wij ons uiterste best doen om de vereiste wijzigingen door te voeren, op voorwaarde dat u hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Elke wijziging is onderhevig aan een vergoeding, afhankelijk van uw wijzigingen.

9. Annulering door TO

We behouden ons het recht voor om onder alle omstandigheden uw vakantie om welke reden dan ook te annuleren voordat de volledige betaling is ontvangen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden of schadevergoeding betalen wanneer de uitvoering of tijdige uitvoering van onze contractuele verplichtingen wordt verhinderd of beïnvloed door, of u lijdt schade of verlies als gevolg van overmacht. In deze boekingsvoorwaarden wordt onder overmacht verstaan elke gebeurtenis die wij of de desbetreffende dienstverlener niet eens met alle nodige zorgvuldigheid konden voorzien of voorkomen.

Dergelijke gebeurtenissen omvatten waarschijnlijk oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, burgerlijke wanorde/onrust, arbeidsconflicten, daadwerkelijke of dreiging van terroristische activiteiten, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, het uitbreken van een epidemie of pandemische ziekte, technische problemen met vervoer, annulering of wijziging van een geplande vlucht, sluiting, congestie van luchthavens of havens, ongunstige weersomstandigheden en alle soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle. In de omstandigheden die neerkomen op overmacht zullen we geen geld aan u terugbetalen, maar als we geld van onze leveranciers kunnen terugvorderen, zullen we deze aan u terugbetalen.

10. Wijzigingen door TO

Het is onwaarschijnlijk dat we wijzigingen in uw vakantie moeten aanbrengen, hoewel we ons het recht voorbehouden om op elk moment wijzigingen aan te brengen. De meeste van deze wijzigingen zijn klein en we zullen u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer een grote wijziging noodzakelijk is, zoals de wijziging van uw heen- of terugvlucht met meer dan 12 uur of een belangrijke wijziging in de kwaliteit van de accommodatie, op voorwaarde dat deze niet voortvloeit uit omstandigheden die neerkomen op overmacht of als gevolg van een wijziging van een geplande dienstregeling van een luchtvaartmaatschappij, heeft u de keuze om de nieuwe regelingen te accepteren, nog een vakantie bij ons te nemen of uw vakantie te annuleren en een volledige terugbetaling van al het betaalde geld te ontvangen.

Compensatie is niet verschuldigd en afgezien van het aanbieden van de bovengenoemde keuzes kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard wanneer we gedwongen zijn om een wijziging of annulering door te voeren als gevolg van ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, waarvan we de gevolgen niet hadden kunnen vermijden, zelfs niet met alle zorgvuldigheid. Er is geen vergoeding verschuldigd en de bovengenoemde opties zijn niet beschikbaar als we annuleren omdat u niet voldoet aan enige vereiste van deze boekingsvoorwaarden die ons het recht geven om te annuleren, of als de wijziging van ondergeschikt belang is.

Een kleine wijziging is een wijziging waarvan we, rekening houdend met de informatie die u ons verstrekt op het moment van boeken of waarvan wij als touroperator redelijkerwijs geacht kunnen worden te weten, redelijkerwijs niet verwachten dat deze een significante invloed zal hebben op uw bevestigde vakantie. Voor kinderen van 3 jaar en jonger is geen vergoeding verschuldigd. Houd er rekening mee dat we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, verlies, uitgave of andere bedragen van welke aard dan ook, die:

  • Op basis van de door u aan ons verstrekte informatie over uw boeking voordat wij deze accepteerden, hadden wij niet kunnen voorzien dat u schade zou lijden of oplopen als wij ons contract met u zouden schenden, of
  • Niet het gevolg zijn van contractbreuk of enige andere fout van onszelf of onze werknemers, of waar wij verantwoordelijk voor zijn, onze leveranciers. Bovendien kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedragen die betrekking hebben op zakelijke verliezen.

11. Dragers

Vervoer door de lucht en over zee is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de vervoerders waarmee u reist en aan internationale conventies. TO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor annuleringen, stakingen, dienstregelingwijzigingen, omleidingen, technische problemen die geen verband houden met TO, zoekgeraakte of zoekgeraakte bagage, herschikkingskosten, gemiste accommodatie of vertragingen die het gevolg zijn van een operationele beslissing van de betrokken vervoerder. TO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlijden, letsel of ziekte die het gevolg is van vervoer door de lucht of over zee.

12. Uw verantwoordelijkheid

U dient ervoor te zorgen dat uw reisdocumenten, paspoorten, visa en vaccinatiebewijzen in orde zijn en dat u de adviezen van uw huisarts opvolgt met betrekking tot inentingen. We verwijzen in het bijzonder naar ons informatieblad voor vertrek. TO geeft algemeen advies, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als u voor uw vertrek niet aan de geldende eisen voldoet. TO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor adviezen die voorafgaand aan de vakantie van algemene aard zijn gegeven. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig inchecken van alle vluchten en voor het aanbieden van alle vooraf geboekte onderdelen van je vakantie. U krijgt geen tegoed of restitutie als u een deel van uw vakantie niet opneemt of als u reisdocumenten verliest. TO vestigt uw aandacht op het feit dat er bepaalde inherente risico's zijn verbonden aan alle vakanties naar Afrika die wij leveren en deze moeten door u op eigen risico worden geaccepteerd. Indien u dergelijke risico's met ons wilt bespreken, adviseren wij u graag telefonisch of schriftelijk.

13. Verzekering

TO vereist dat klanten een reisverzekering afsluiten. De klant zorgt voor het afsluiten van een adequate verzekering, waaronder een overlijdens-, medische en evacuatieverzekering, om verlies of schade te dekken.

14. De wet

Bovenstaande boekingsvoorwaarden maken samen met alle correspondentie deel uit van uw contract met TO. Dit contract en alle zaken die daaruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Tanzaniaanse wet en de rechtbanken van Tanzania zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle procedures tussen ons die betrekking hebben op ons contract of daaruit voortvloeien.

15. Afstand van claim tegen Introducer

Als u door een ander onderdeel (bijvoorbeeld een reisbureau) naar ons bent verwezen, stemt u ermee in hen onschuldig te houden en afstand te doen van alle claims tegen die partij. Eventuele problemen die u heeft, moeten aan ons worden gericht en worden afgehandeld volgens de voorwaarden van ons contract.

16. Problemen

Als u een probleem heeft tijdens uw vakantie, meld dit dan direct bij de betreffende organisator (camp/hotelmanager/safarigids) en hij zal proberen het op te lossen. Als uw probleem niet kan worden opgelost, dient u contact op te nemen met het TO-kantoor, zodat we het probleem kunnen onderzoeken en verhelpen.

17. Bagage

Alle bagage en persoonlijke bezittingen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de klant en het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan persoonlijke bezittingen, op welke manier dan ook ontstaan. * Cliënten hebben recht op één tas van maximaal 15 kg (rugzak of softbag – geen hardtop koffer) en een dagrugzak. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om overbagage te weigeren. Houd er rekening mee dat op onze trektochten en op sommige 'bush'-vluchten andere bagageregels van toepassing kunnen zijn.

18. Risico

Het bedrijf en zijn eigenaar, directeur, managementpersoneel en werknemers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel of overlijden van personen op tournee, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, hoe dan ook veroorzaakt. Het bedrijf vestigt uw aandacht op het feit dat er bepaalde inherente risico's zijn wanneer u op Safari bent of wanneer u zich bezighoudt met inspannende fysieke activiteiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voor vertrek passend medisch advies in te winnen met betrekking tot medicatie, immunisatie en of u al dan niet fit genoeg bent om de reis te ondernemen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel of overlijden opgelopen tijdens het bezoeken van eigendommen die eigendom zijn van en beheerd worden door het bedrijf.

19. Autoriteit op tournee

De beslissingen van de reisleider / chauffeur van het bedrijf zijn te allen tijde definitief en bindend. * De klant dient zich te allen tijde te houden aan de wetten, gebruiken en deviezenregelgeving van alle bezochte landen.

20. Marketing​

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om foto's en video's die tijdens rondleidingen zijn gemaakt, te gebruiken voor marketing of ander reclamemateriaal. De klant geeft hierbij toestemming om dergelijke foto's te gebruiken en machtigt het bedrijf om het auteursrecht voor deze foto's en dergelijk materiaal te behouden.

21. Prijswijzigingen​

Al onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige nationale parktarieven en belastingen. Er zijn lopende gesprekken geweest dat Oost-Afrikaanse landen in 2014 wijzigingen in de belastingregels zullen ondergaan. Mocht de overheid besluiten om vergoedingen en belastingen te verhogen, ook al zijn deze momenteel misschien niet gepland, dan zouden we deze verhogingen vervolgens aan u moeten doorberekenen.

22. Toegang

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor weg- en landingsbaanomstandigheden, waardoor reizen soms onmogelijk wordt. Alle wijzigingen aan de oorspronkelijke reisroute zijn onderhevig aan de voorwaarden en tarieven zoals hierboven beschreven, ongeacht toegangskwesties of weersomstandigheden.

23. Overmacht​

"Overmacht" betekent, met betrekking tot het bedrijf, alle omstandigheden waarover het bedrijf geen controle heeft (inclusief en zonder beperking natuurrampen, explosies, overstromingen, stormen, branden, ongevallen, oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, onlusten of opeising, ziekte, quarantaine, overheidsingrijpen, weersomstandigheden of andere uiterlijke gebeurtenissen).

Indien de onderneming wordt getroffen door overmacht, stelt zij u onverwijld in kennis van de aard en omvang daarvan. Het bedrijf wordt niet geacht deze items en voorwaarden te schenden of anderszins aansprakelijk jegens u te zijn wegens vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen hieronder voor zover een dergelijke vertraging of niet-nakoming -nakoming het gevolg is van enige overmacht.

Als het bedrijf wordt getroffen door overmacht, heeft het het recht om, en kan het naar eigen goeddunken, reserveringen wijzigen of annuleren of reserveringen of regelingen met betrekking tot de bezoeken annuleren. Betaling van enige terugbetaling door het bedrijf aan u als gevolg van de niet-nakoming van een bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u waar mogelijk te vergoeden. Het bedrijf heeft echter het recht om op elke terug te vorderen vergoeding de redelijke werkelijke en potentiële kosten van de overmacht voor het bedrijf in mindering te brengen.

24. Geschillen

Als u tijdens het reizen klachten heeft, moet u dit onmiddellijk onder de aandacht brengen van het management van het bedrijf via e-mail info@easytravel.co.tz of telefoon: +255 754 400 141

25. Toestemming

De betaling van de aanbetaling of een andere gedeeltelijke betaling voor een reservering houdt in dat u instemt met alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden. De voorwaarden waaronder u akkoord gaat met het maken van de reservering kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een bevoegd personeel van het bedrijf.

26. Website-promoties

Boekingen moeten worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@easytravel.co.tz. Kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, promoties of kortingen en is afhankelijk van beschikbaarheid.