Overzicht:
  Voeg een koptekst toe om te beginnen met het genereren van de inhoudsopgave

  5 dingen die je nog niet wist over hyena's

  10 minuten lezen
  safari wildlife feitenhyena afrika tanzania-4

  Hyena's hebben een hondachtig uiterlijk. maar ze zijn nauwer verwant aan katten. Dit zijn enkele van de wilde dieren die je kunt zien tijdens je safarireis naar Tanzania.

  Er is misschien geen ander Afrikaans wezen dat meer verkeerd wordt begrepen dan de hyena. Oh, hyena's! Jij zegt. Maar ze zijn slecht, bedrieglijk en kannibalistisch! Jij zegt. Die slungelige hond, dat vreselijke, duivelse gelach en die boosaardige, vlijmscherpe grijns. Welk doel dienen ze?

  Dit onsmakelijke beeld van hyena's in onze populaire verbeelding komt voornamelijk uit oude mythen en televisieshows, zoals Disney's The Lion King. Sommige oude Afrikaanse fabels beelden heksen af die zonder zadel op hyena's rijden. Maar hyena's zijn verre van domme, kakelende dronkaards van de savanne, noch zijn het kwade, baby-etende heksentransporteurs.

  In een poging om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dit oneerlijke stigma, volgt hier uw essentiële briefing over de hyena, mogelijk het meest onbegrepen dier dat u op safari zult zien.

  Introductie van hyena: het onbegrepen, matriarchale jagersgenie

  Tanzania - safari wildlife feiten hyena afrika tanzania 4 - 5 dingen die je nog niet wist over hyena's

  Om te beginnen zijn hier enkele essentiële dingen om je te oriënteren met de hyena:

  – Soortnaam: gevlekte hyena (Crotus crotus) is de meest voorkomende hyenasoort in Tanzania. Er zijn 4 bestaande hyenasoorten (gevlekt, gestreept, bruin, aardwolf)

  - Gemiddelde levensduur: 25 jaar

  - Maat: 2.5ft-3ft bij de schouder, 90-190 lbs. Kan 4-6 voet lang worden.

  - Bereik: Vroeger zwierf de soort door West-Europa en het Russische Verre Oosten, maar is nu alleen wijdverspreid in Sub-Sahara-Afrika.

  – Geschatte bevolking: Wereldwijd: 10.000+; Tanzania: 7.000 Serengeti; 400-500 in Ngorongoro; 3.000-4.000 elders.

  5 verbluffende feiten over hyena's om indruk te maken op je safarigroep

  Tanzania - safari wildlife feiten hyena afrika tanzania 4 - 5 dingen die je nog niet wist over hyena's

  1 - Geregeerd door vrouwen

  Wanneer je een hyena tegenkomt in de Serengeti, is het eerste dat opvalt de dominantie van vrouwelijke autoriteit binnen hun samenleving. Vrouwelijke hyena's hebben de overhand, zijn gespierder, agressiever en doorgaans gemiddeld tien keer zwaarder dan mannetjes, en beschikken over drie keer zoveel testosteronniveaus. Opvallend is dat zowel mannelijke als vrouwelijke hyena's externe voortplantingsorganen hebben, die een opvallende gelijkenis vertonen.

  2 - Even sociaal complex als primaten

  Cartoons hebben de gevlekte hyena afgeschilderd als dom en grof, maar dit is slechts een projectie. Hyena's behoren tot de meest intelligente en sociaal complexe zoogdieren ter wereld. Ze hebben een ontwikkelde frontale cortex die vergelijkbaar is met die van primaten.

  Hyena's leven in clans van 80 tot 120 personen en zijn onderworpen aan een van de langstlopende onderzoeken naar welk wild dier dan ook. Ze concludeerden dat ze sociaal net zo complex zijn als primaten en even uitdagende cognitieve puzzels kunnen oplossen. (Bron)

  3 - Meer kat dan hond

  Voordat ik de Serengeti bezocht, ging ik ervan uit dat hyena's hoektanden waren, zoals wilde honden of jakhalzen. Dit is fout. Hyena's zijn nauwer verwant aan katten.

  Als Afrika's meest voorkomende carnivoor maken hyena's deel uit van een subgroep Feliformia. Dit geldt ook voor de gestreepte en gevlekte hyena's, bekend om hun aparte uiterlijk en gedrag. (Bron)

  4 - Hyena's lachen niet, ze zingen

  Verre van een eenlettergrepige grinnik, houden gevlekte hyena's een symfonie in hun kaken, meer dan een dozijn vocalisaties om te communiceren over sociale status, territorium en leeftijd. Ze laten vaak een giechelend geluid horen nadat ze zijn aangevallen door een andere hyena die probeert zijn of haar prooi te stelen. Hier is een uitstekende short video uitleg over het geavanceerde communicatiesysteem van de hyena:

  5 - Bekwame jagers, geen slordige aaseters

  Tanzania - safari wildlife feiten hyena afrika tanzania 4 - 5 dingen die je nog niet wist over hyena's

  Hyena's zijn niet de conciërges van de Serengeti; degenen die restjes van leeuwenmoorden opruimen. Zeker, ze zijn opportunistisch, maar hyena's zijn in de eerste plaats sluwe jagers, die ongeveer 95% van hun voedsel doden.

  Het gebruik van botverpletterende kaakbeenderen (De top 10 sterkste beten ter wereld), werken hyena's in groepen om grote zoogdieren neer te halen: buffels, wildebeesten en zebra's. Er wordt gezegd dat een troep hyena's in minder dan een half uur een hele zebra kan aanvallen en opeten, botten in totaal! (Bron)

  Hyena-gedrag en sociale structuur

  Hyena's vertonen ingewikkelde sociale structuren binnen hun clans, vaak geleid door dominante vrouwelijke leden. Communicatie is de sleutel, waarbij hyena's vocalisaties, lichaamstaal en geurmarkering gebruiken om sociale banden te onderhouden en hiërarchieën te vestigen.

  Vrouwelijke gevlekte hyena's hebben een aanzienlijke invloed binnen deze matriarchale samenlevingen en beïnvloeden jachtstrategieën en territoriale geschillen. Ondanks hun reputatie als aaseter zijn hyena's bekwame jagers, die gecoördineerde groepsinspanningen inzetten om grote prooien te doden. Deze mix van aas- en jachtgedrag benadrukt het aanpassingsvermogen en de vindingrijkheid van hyena's in hun omgeving.

  Hyenadieet en jachtgedrag

  Hyena's vertonen opportunistisch voedingsgedrag, dat zowel aaseteren als jagen omvat. Ondanks dat ze vaak worden afgeschilderd als aaseters, vertonen hyena's bedreven jachtvaardigheden, waarbij ze met succes prooien groter dan zijzelf aanvallen door middel van teamwerk en gecoördineerde strategieën.

  Hun jachtgedrag is van strategisch belang en impliceert samenwerking binnen hun sociale groepen om het jachtsucces te vergroten. Bovendien is het bekend dat hyena's moorden stelen van andere roofdieren en indien nodig aas vangen, wat hun aanpassingsvermogen en hun vermogen om te gedijen in verschillende ecologische niches aantoont.

  Voortplanting en levenscyclus van hyena's

  Hyena's planten zich voort door levendbarende geboorte, waarbij vrouwtjes na een draagtijd van ongeveer 90 tot 110 dagen één tot vier welpen krijgen. De welpen worden geboren met open ogen en een compleet gebit, waardoor ze binnen de clan direct om voedsel kunnen strijden.

  Vrouwelijke hyena's domineren hun sociale structuur en hun nakomelingen erven deze hiërarchie. Welpen worden verzorgd door de hele clan, niet alleen door hun biologische moeders, en worden gespeend als ze ongeveer acht tot tien maanden oud zijn.

  Hyena's bereiken geslachtsrijpheid na ongeveer twee tot drie jaar, en hun levensduur in het wild varieert doorgaans van 12 tot 15 jaar.

  Hyenasoorten en verspreiding

  Hyena's zijn fascinerende wezens die tot drie hoofdsoorten behoren: gevlekte, gestreepte en bruine hyena's. Gevlekte hyena's, of lachende hyena's, zijn de grootste en bekendste van de drie soorten.

  Ze komen vooral voor in Afrika bezuiden de Sahara, vooral in savannes en graslanden. Gestreepte hyena's, gekenmerkt door hun kenmerkende zwarte strepen, hebben een uitgebreidere verspreiding en bewonen verschillende regio's in Noord- en Oost-Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië.

  Bruine hyena's, met hun ruige bruine vacht, komen oorspronkelijk uit zuidelijk Afrika en bezetten voornamelijk droge en semi-aride habitats. Ondanks hun verschillen in uiterlijk en verspreiding spelen alle hyenasoorten een essentiële rol in hun respectieve ecosystemen als aaseters, jagers en cruciale componenten van de voedselketen.

  Behoud en bedreigingen van hyena's

  Hyena's worden in het wild met verschillende bedreigingen geconfronteerd, voornamelijk als gevolg van verlies van leefgebied, conflicten tussen mens en dier en stroperij. Habitatvernietiging en -fragmentatie, veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals landbouw, verstedelijking en infrastructuurontwikkeling, hebben de geschikte habitats voor hyena's aanzienlijk verminderd. 

  Als gevolg hiervan komen hyena's vaak in conflict met mensen over hulpbronnen, wat leidt tot vergeldingsmoorden en vervolging. Bovendien richten stropers zich soms op hyena's vanwege hun lichaamsdelen, die worden gebruikt in de traditionele geneeskunde of culturele praktijken. 

  Instandhoudingsinspanningen gericht op de bescherming van hyena's en hun habitats omvatten:

  – Het instellen van beschermde gebieden

  – Implementeren van op de gemeenschap gebaseerde natuurbehoudsinitiatieven

  – Bewustwording vergroten over de betekenis van deze dieren in ecosystemen

  Door deze bedreigingen aan te pakken en instandhoudingsmaatregelen te implementeren, kunnen we het voortbestaan van hyenapopulaties in het wild voor toekomstige generaties garanderen.

  Levensles?

  Beoordeel een boek nooit op zijn omslag (of een hyena op zijn gekakel). Hyena's zijn een complexe soort, een matriarch van communicatieve carnivoren die evenveel respect verdienen als welke safari-all-star dan ook.

  En er is geen twijfel dat je groepen hyena's zult zien tijdens een Easy Travel-safari (de beste plaats voor het spotten van hyena's is de Ngorongoro-krater). Neem vandaag nog contact met ons op en laten we beginnen met het plannen van uw Tanzaniaanse safari.

  Om je daar te krijgen?

  Met meer dan 30 jaar ervaring is Easy Travel een bekroonde touroperator met uitgebreide kennis van de lokale fauna in Tanzania. Onze gidsen hebben allemaal tientallen jaren ervaring en weten waar ze heen moeten, wanneer ze moeten gaan en hoe ze deze dieren (en nog veel meer!) het beste kunnen zien.

  Klik hier voor meer informatie. Bekijk onze Comfort van dichtbij en persoonlijk ontmoetingen met dieren in het wild tour. U kunt ook contact met ons opnemen en uw levenslange reis samenstellen.

  Veelgestelde vragen (FAQ's)

  Wat zijn de verschillende soorten hyena's?

  Hyena's behoren tot de familie Hyaenidae en bestaan uit vier verschillende soorten: de gevlekte hyena, de bruine hyena, de gestreepte hyena en de aardwolf. De gevlekte hyena is de meest bekende en heeft de grootste verspreiding, terwijl de bruine en gestreepte hyena's relatief minder voorkomen. Elke soort vertoont onderscheidende eigenschappen en gedragingen, waardoor de algehele diversiteit binnen de hyenafamilie wordt vergroot.

  Leven hyena's in sociale groepen?

  Ja, hyena's zijn zeer sociale dieren en leven in gestructureerde groepen die clans worden genoemd. Deze clans worden vaak geleid door een dominante vrouw, waarbij de hiërarchie tussen individuen gebaseerd is op leeftijd, grootte en agressie.

  Binnen deze samenlevingen bekleden vrouwelijke gevlekte hyena's hogere rangen dan mannen, en samenwerking tussen clanleden is cruciaal voor de jacht, het grootbrengen van nakomelingen en het verdedigen van gebieden tegen rivaliserende clans of roofdieren zoals hongerige leeuwen.

  Hoe communiceren hyena's binnen hun clans?

  Hyena's communiceren met behulp van verschillende geluiden, waaronder oeps, gegiechel, gegrom en oproepen, die informatie over dominantie, territorium en gevaar overbrengen. Bovendien gebruiken ze geurmarkering, visuele vertoningen en lichaamstaal om de sociale cohesie te behouden en hiërarchieën binnen de clan te vestigen.

  Deze vormen van communicatie spelen een essentiële rol bij het coördineren van groepsactiviteiten. Dit omvat het jagen en verdedigen van gebieden, waardoor het voortbestaan en succes van de clan als geheel wordt verzekerd.

  Wat is de rol van vrouwelijke gevlekte hyena's in hun clans?

  Vrouwelijke gevlekte hyena's bekleden dominante posities binnen hun clans, leiden vaak jachtexpedities en nemen belangrijke beslissingen voor de groep. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het handhaven van de orde binnen de clanhiërarchie en het verdedigen van territorium tegen indringers, waaronder andere hyenaclans en hongerige leeuwen. Bovendien hebben vrouwelijke gevlekte hyena's pseudo-penissen, die kunnen worden gebruikt voor dominantievertoningen en paring, wat hun unieke rol binnen hyena-samenlevingen verder benadrukt.

  Hoe jagen hyena's en wat eten ze?

  Hyena's zijn in de eerste plaats aaseters, maar zijn ook ervaren jagers. Ze zijn in staat prooien neer te halen die veel groter zijn dan zijzelf. Ze jagen vaak in gecoördineerde groepen, waarbij ze teamwerk en uithoudingsvermogen gebruiken om hun prooi te doden.

  Hyena's hebben krachtige kaken en scherpe tanden, waardoor ze botten kunnen verpletteren en bijna elk deel van hun prooi kunnen verteren. Hun dieet omvat veel dieren, waaronder antilopen, zebra's, wildebeesten, kleinere zoogdieren, vogels en reptielen.

  Wat is het voortplantingsgedrag van hyena's?

  Vrouwelijke hyena's beschikken over ingewikkelde voortplantingssystemen en paren vaak met talrijke mannetjes uit hun clan. Na een draagtijd van ongeveer 90 tot 110 dagen leveren deze vrouwtjes nestjes bestaande uit één tot vier hyena-welpen, meestal in een hol.

  Welpen worden geboren met hun ogen open en kunnen kort na de geboorte lopen. De moeder zorgt voor de verzorging en bescherming van de welpen, terwijl andere clanleden kunnen helpen met het verzorgen en verdedigen van hen tegen mogelijke bedreigingen.

  Hoe verschillen gestreepte hyena's van gevlekte hyena's?

  Gestreepte hyena's zijn kleiner en solitairer dan gevlekte hyena's, met opvallende zwarte strepen langs hun zijkanten en achterkant. In tegenstelling tot gevlekte hyena's, die voornamelijk in clans leven, worden gestreepte hyena's vaak alleen of in paren aangetroffen. Bovendien bestaat hun dieet uit een grotere verscheidenheid aan voedsel, waaronder insecten, fruit en aas, terwijl ze om te overleven minder afhankelijk zijn van grote zoogdierprooien.

  Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor hyena's in het wild?

  Hyena's worden in hun natuurlijke habitat met verschillende bedreigingen geconfronteerd, waaronder verlies van leefgebied, conflicten tussen mens en dier, stroperij en vergeldingsmoorden door boeren die hun vee beschermen. Bovendien vormt de concurrentie met andere roofdieren, zoals leeuwen en luipaarden, om voedsel en territorium een uitdaging voor hyenapopulaties. Instandhoudingsinspanningen gericht op de bescherming van habitats, maatregelen tegen stroperij en gemeenschapsinitiatieven zijn van cruciaal belang om het voortbestaan van hyena's en hun ecosystemen op de lange termijn te garanderen.

  Hoe lang leven hyena's doorgaans in het wild?

  In hun natuurlijke habitat leven hyena's gemiddeld zo'n 12 tot 15 jaar. Toch kan deze duur fluctueren op basis van factoren als habitatkwaliteit, toegang tot voedsel en het risico op predatie. Toch kunnen hyena's in gevangenschap een langere levensduur hebben, waarbij sommige individuen meer dan twintig jaar overleven, vooral als ze ideale levensomstandigheden krijgen.

  Vormen hyena's een bedreiging voor de mens?

  Hoewel hyena's krachtige roofdieren zijn en agressief kunnen zijn bij het verdedigen van hun territorium of het zoeken naar voedsel, vermijden ze over het algemeen confrontaties met mensen. Gevallen waarin hyena's mensen aanvallen zijn zeldzaam en komen meestal voor wanneer mensen hun leefgebied binnendringen of deze onverwachts verstoren. Hyena's kunnen echter gewend raken aan de menselijke aanwezigheid in gebieden waar conflicten tussen mens en natuur voorkomen en een groter risico vormen.

  Wat zijn de onderscheidende kenmerken van bruine hyena's?

  Bruine hyena's zijn de zeldzaamste en minst bestudeerde hyenasoort. Ze staan bekend om hun ruige, bruine vacht en opvallende gelaatstrekken, waaronder een schuin voorhoofd en grote, ronde oren. 

  Bruine hyena's hebben zich aangepast aan dorre en semi-aride habitats, waar ze op zoek gaan naar voedsel en holen graven in zandgronden. Ze zijn voornamelijk nachtdieren en eenzaam, hoewel ze losse sociale groepen kunnen vormen als de middelen overvloedig zijn.

  Hoe communiceren hyena's via geurmarkering?

  Hyena's gebruiken geurmarkering als een geavanceerde communicatiemethode, waarbij ze op strategische wijze geursignalen achterlaten op verschillende oppervlakken zoals rotsen, bomen en struiken. Deze markeringen bevatten essentiële informatie over het territorium, de sociale hiërarchie en de reproductieve status van de hyena, waardoor effectieve communicatie binnen hun clan wordt vergemakkelijkt.

  Gespecialiseerde klieren nabij de anus en op hun voeten produceren afscheidingen met duidelijke chemische kenmerken, die andere hyena's kunnen onderscheiden met behulp van hun acute reukvermogen. Hierdoor kunnen hyena's individuen herkennen, dominantie bepalen en collectief gedrag coördineren, wat bijdraagt aan de cohesie en het functioneren van hun sociale groepen.

  Wat zijn de verschillende soorten hyena's?

  Hyena's omvatten vier verschillende soorten: gevlekte hyena's, bruine hyena's, gestreepte hyena's en aardwolven. Gevlekte hyena's zijn de grootste en meest bekende, vaak geassocieerd met het klassieke beeld van hyena's in de populaire cultuur.

  Bruine en gestreepte hyena's zijn daarentegen kleiner en krijgen minder wetenschappelijke aandacht, wat leidt tot hiaten in ons begrip van hun gedrag en ecologie. Ondanks dat ze tot de hyenafamilie behoren, hebben aardwolven een uniek dieet dat voornamelijk uit insecten bestaat, waardoor ze zich onderscheiden van hun vleesetende familieleden.

  Hoe verschillen hyena's van andere carnivoren?

  Hyena's worden gecategoriseerd binnen de Feliformia-subgroep van carnivoren, inclusief katten. Hun krachtige kaken, grote tanden en gespecialiseerde spijsverteringssystemen stellen hen in staat botten en ander taai weefsel te consumeren dat veel andere carnivoren niet kunnen.

  Bovendien vertonen hyena's complexe sociale structuren en communiceren ze via verschillende vocalisaties, die een cruciale rol spelen bij het in stand houden van hun hiërarchische samenlevingen en het coördineren van groepsactiviteiten. Deze unieke combinatie van fysieke en gedragsmatige aanpassingen heeft bijgedragen aan hun succes als toproofdieren in hun ecosystemen.

  Wat is de sociale structuur van hyena's?

  Hyena's vormen hiërarchische sociale structuren, doorgaans geleid door dominante vrouwtjes binnen de clan. Onder de gevlekte hyena's zijn de vrouwtjes groter en dominanter dan de mannetjes, waardoor er een strikte sociale hiërarchie ontstaat.

  Hoewel gestreepte en bruine hyena's ook in sociale groepen leven, wordt hun sociale dynamiek minder begrepen dan gevlekte hyena's vanwege minder onderzoeken naar deze soorten. Ook zij vertonen echter sociaal gedrag en houden zich waarschijnlijk aan een gestructureerde hiërarchie binnen hun respectievelijke clans.

  Wat eten hyena's?

  Hyena's vertonen opportunistisch voedingsgedrag, zoeken naar aas en jagen op verschillende prooien, waaronder wildebeesten, zebra's en antilopen. Hun krachtige kaken en gespecialiseerde tanden stellen hen in staat botten te verpletteren, waardoor ze toegang krijgen tot voedingsrijk merg en bot.

  Hoewel aaseteren hun belangrijkste voedselbron is, blinken hyena's ook uit als jagers, waarbij ze gecoördineerde groepsstrategieën gebruiken om prooien te vangen. Tijdens perioden van beperkte voedselbeschikbaarheid kunnen ze hun toevlucht nemen tot het consumeren van vegetatie als aanvullende voedingsbron.

  Hoe planten hyena's zich voort?

  Vrouwelijke hyena's bezitten pseudo-penissen, een uniek anatomisch kenmerk dat meerdere doeleinden dient, waaronder plassen, copulatie en bevalling. Deze pseudo-penis maakt reproductieve processen, zoals paring en bevalling, bijzonder uitdagend voor vrouwelijke hyena's.

  Ondanks deze moeilijkheden bevallen hyena's in holen, waar ze hun welpen grootbrengen met de hulp van andere clanleden, waaronder andere vrouwtjes en soms zelfs mannetjes. Dit gemeenschappelijke opvoedingssysteem verzekert het voortbestaan en de ontwikkeling van hyenawelpen binnen de sociale structuur van de clan.

  Musaddiq Gulamhussein - Eigenaar - Easy Travel Tanzania

  Over de auteur: Musaddiq

  Maak kennis met Musaddiq Gulamhussein, eigenaar van Easy Travel Tanzania, een reisorganisatie die al meer dan 35 jaar levensveranderende safari-ervaringen creëert. Musaddiq heeft Tanzania verkend en een diep begrip van de lokale culturen en tradities ontwikkeld. Volg zijn reis en krijg inzicht in de Afrikaanse Safari-ervaring via de sociale media en blog van Easy Travel.

  Neem contact op

  Lees meer van dit soort blogs:

  Heeft u vragen? We zijn hier om te helpen!