Coronavirus
Door gemakkelijk reizen
Gepubliceerd op 16 september 2020

STANDAARD OPERATIONELE PROCEDURES VOOR COVID-19

Deze Standard Operating Procedures (SOP's) zijn ontworpen om te voldoen aan de instructies van de Tanzaniaanse regering en de Wereldgezondheidsorganisatie, terwijl het bedrijf zijn dagelijkse activiteiten uitvoert als aanbieder van safari's en andere reizen. Het doel van deze SOP's is om de gasten en het personeel van Easy Travel maximale bescherming te bieden tijdens de COVID-19-periode en tegelijkertijd Tanzania te helpen de verspreiding van COVID-19 in het land te beperken. Easy Travel erkent dat het de plicht heeft om de toepasselijke Tanzaniaanse regelgeving aan haar boekingskantoren door te geven en zowel haar personeel als gasten te herinneren aan alle relevante beschermende en preventieve praktijken.

COVID-19-verbindingsfunctionaris:

Easy Travel zal een COVID-19 Liaison Officer aanstellen, gestationeerd op het hoofdkantoor van het bedrijf. Deze aangewezen persoon zal het contactpunt zijn met het relevante Tanzaniaanse ministerie. Daarnaast heeft deze functionaris de volgende verantwoordelijkheden:

 1. om op de hoogte te blijven van alle vereisten, protocollen, preventieve maatregelen, beleid en procedures van de Tanzaniaanse overheid met betrekking tot de COVID-19-pandemie
 2. op de hoogte blijven van de identiteit en locatie van alle aangewezen goedgekeurde ziekenhuizen, medische klinieken en mobiele klinieken in Tanzania voor het testen en behandelen van COVID-19
 3. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle ontsmettings- en hygiëneprocedures voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 4. om eventuele speciale ontsmettings- en reinigingsprocedures te ontwikkelen, te onderhouden, te implementeren en te controleren, indien van toepassing
 5. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle capaciteitslimieten voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 6. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle fysieke/sociale afstandsvereisten voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 7. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en monitoren van alle COVID-19-procedures die relevant zijn voor Easy Travel-gasten voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 8. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle COVID-19-procedures die relevant zijn voor Easy Travel-medewerkers voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 9. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle COVID-19-procedures voor PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) die relevant zijn voor Easy Travel-gasten voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 10. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle COVID-19-procedures voor PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) die relevant zijn voor het personeel van Easy Travel voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 11. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle COVID-19-procedures voor het omgaan met gasten die symptomen van COVID-19 vertonen of waarvan wordt vermoed dat ze COVID-19 hebben
 12. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle COVID-19-procedures voor het omgaan met personeel dat symptomen van COVID-19 vertoont of waarvan wordt vermoed dat het COVID-19 heeft
 13. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle gezondheidsdossiers voor Easy Travel-gasten
 14. het ontwikkelen, onderhouden, implementeren en bewaken van alle medische dossiers voor het personeel van Easy Travel
 15. het ontwikkelen, onderhouden en bewaken van alle schoonmaak- en ontsmettingsdossiers voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 16. om te allen tijde te zorgen voor voldoende voorraad van alle PBM-materialen voor gasten en personeel voor elke bedrijfslocatie en elk voertuig waarin het bedrijf actief is
 17. om ervoor te zorgen dat alle gasten volledig op de hoogte zijn van alle COVID-19-procedures en voldoende informatie krijgen met betrekking tot dergelijke procedures
 18. ervoor te zorgen dat al het personeel volledig is opgeleid en op de hoogte is van alle COVID-19-procedures en voldoende informatie krijgt over dergelijke procedures; ervoor te zorgen dat alle opleidingen regelmatig worden bijgehouden en waar nodig wordt bijgeschoold
 19. om contact te onderhouden met externe instanties, inclusief overheidsdepartementen of ministeries, indien nodig, met betrekking tot hun vereisten
 20. om ervoor te zorgen dat alle kennisgevingen zoals vereist door de Tanzaniaanse regering correct worden weergegeven op de noodzakelijke plaatsen, in het bijzonder met contactgegevens van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme, de MoHCDGEC & PORALG

Formulier medische verklaring:

Alle gasten dienen door Easy Travel een verplicht Medisch Verklaringsformulier in te vullen. Voor elke individuele gast moet een formulier worden ingevuld en dit wordt een maand voor aankomst van de gast in Tanzania door onze afdeling Gezondheid en Veiligheid naar elke gast gestuurd. Het formulier wordt ingevuld en ondertekend en bevat voor elke gast de volgende informatie:

 1. Naam, nationaliteit en ID- of paspoortnummer
 2. Bewijs van reisverzekering, met polisnummer en gegevens verzekeraar (inclusief contactgegevens)
 3. Naam en contactgegevens van naaste familie of vriend die niet met u meereist naar Tanzania
 4. Details van de reisgeschiedenis van de gast (anders dan de huidige reis) binnen de maand voorafgaand aan aankomst in Tanzania
 5. Gegevens huidige reis (vóór aanvang Easy Travel reis en eventuele volgende bestemmingen) ten behoeve van track en tracing, mocht dit nodig zijn
 6. Beschrijving van de algemene gezondheidstoestand van de gast, inclusief huidige medicatie en eventuele chronische of andere medische aandoeningen
 7. Beschrijving van het algemene fitnessniveau van de gast, inclusief 'rokerstatus' in het heden en verleden
 8. Details van eventuele lichamelijke handicaps of beperkingen
 9. Symptomen, indicatief voor COVID-19 of een andere aandoening, in de 30 dagen voorafgaand aan aankomst in Tanzania
 10. Elke voorgeschiedenis van COVID-19, of de symptomen ervan, op enig moment voorafgaand aan de huidige reis
 11. Een ondertekening door de gast met betrekking tot hun COVID-19-openbaarmaking

Temperatuurbewaking van gasten en personeel:

Bij aankomst, aan het begin van hun Easy Travel reis, worden de temperaturen van alle gasten opgenomen. (Afhankelijk van de methode en plaats van aankomst kan dit op de luchthaven, in het hotel of op een andere geschikte locatie zijn.) De temperatuur van de gasten wordt vervolgens elke dag na het ontbijt, voor de duur van het verblijf van de gast, door de chauffeur gemeten. gids. Bij elke gelegenheid wordt een contactloze thermometer gebruikt en wordt de temperatuur geregistreerd. Elke temperatuur van 37,5 C of hoger vereist actie. Voor het personeel worden de temperaturen gemeten telkens wanneer ze een dienst beginnen of eindigen: er wordt een contactloze thermometer gebruikt en alle temperaturen worden geregistreerd.

In het geval dat een gast of personeelslid een temperatuur van 37,5 C of hoger registreert, moeten onmiddellijk de procedures beschreven in sectie 9 hieronder worden gevolgd.

Opleiding van het personeel:

Easy Travel zet zich in om al haar medewerkers een uitgebreide opleiding te bieden met betrekking tot COVID-19, de effecten ervan en de maatregelen die nodig zijn om COVID-19 op te sporen, verspreiding ervan te voorkomen en ermee om te gaan wanneer het zich voordoet. Easy Travel verbindt zich er ook toe om, waar en wanneer nodig, bijscholing te bieden naarmate de COVID-19-situatie zich ontwikkelt en evolueert. Voor bepaalde medewerkers kan aanvullende, specifieke training nodig zijn, afhankelijk van het soort werk dat ze uitvoeren of de locaties waar ze werken, maar de volgende algemene gebieden van COVID-19-training zijn geschikt voor alle Easy Travel-medewerkers:
 1. hoe het virus wordt verspreid en hoe de risico's daarop kunnen worden geminimaliseerd
 2. hoe lang het kan overleven op verschillende oppervlakken
 3. hoe de symptomen te identificeren
 4. hoe veilig te werken op de werkvloer
 5. hoe en wanneer PBM correct te gebruiken
 6. hoe en wanneer handen wassen en ontsmetten (zie rubriek 6 hieronder)
 7. fysieke afstand om gasten en collega's te beschermen
 8. hoe in en uit uniformen te veranderen
 9. hoe u zich bewust kunt zijn van het belang van temperatuurtesten

PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Gasten moeten te allen tijde een masker dragen, met de volgende uitzonderingen:

 1. wanneer ze in hun eigen slaapkamer in hun accommodatie zijn
 2. bij het eten en drinken
Easy Travel zal een voorraad reservemaskers bij zich hebben om aan gasten te geven als ze er geen hebben. Elke gast krijgt drie goedgekeurde stoffen maskers per reis, gratis. Indien nodig kunnen gasten extra maskers kopen. Maskers van de wegwerpvariant moeten op de juiste manier worden weggegooid in containers voor biologisch gevaarlijk materiaal. Ze moeten na elke maaltijd worden vervangen. Het personeel moet te allen tijde een mondkapje dragen, behalve tijdens het eten en drinken. Easy Travel is verantwoordelijk voor het leveren van voldoende maskers, hetzij van de wegwerpvariant of goedgekeurde stoffen maskers, met een minimum van drie stoffen maskers (indien gebruikt) voor elk personeelslid. Hierdoor kan het personeelslid een masker dragen, een ander masker laten wassen en het derde als reserve klaarzetten voor de volgende werkdag. Voor bepaalde specifieke taken kunnen handschoenen nodig zijn: hierover wordt apart advies gegeven. De verwijdering van alle persoonlijke beschermingsmiddelen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met alle relevante Tanzaniaanse gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Ontsmettings- en hygiënepraktijken:

Regelmatig handen wassen en ontsmetten, samen met het grondig en regelmatig/frequent ontsmetten van oppervlakken, zijn enorm belangrijk om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit geldt zowel voor de gasten als voor het personeel. Medewerkers die gebruik maken van oppervlakken zoals bureaus, computers, toonbanken enz. zijn verantwoordelijk voor het ontsmetten van deze oppervlakken om de 15 minuten, of telkens na gebruik door een andere persoon.

6.1. Handen.
Gasten zijn verplicht om hun handen te ontsmetten bij aankomst in een etablissement - zoals accommodatie - of bij het instappen in een voertuig. Easy Travel is verantwoordelijk voor het verstrekken van geschikt ontsmettingsmiddel voor gasten op al haar locaties en voertuigen. Individuele flessen ontsmettingsmiddel worden aan elke gast verstrekt en moeten worden gebruikt nadat ze een oppervlak hebben aangeraakt of contant geld, bagage, eten en drinken hebben gehanteerd.
6.2. Bagage.
Medewerkers die met bagage omgaan, moeten hun handen onmiddellijk voor en na dit doen ontsmetten.
6.3. Omgaan met contant geld.
Waar mogelijk dienen gasten te betalen zonder contant geld te gebruiken. Als dit onvermijdelijk is, moet elke gast of medewerker die met contant geld omgaat, onmiddellijk daarna zijn handen ontsmetten.
6.4. Contact met oppervlakken minimaliseren.
Waar mogelijk moeten niet-essentiële objecten van locaties en voertuigen worden verwijderd om contact tussen gasten en personeel tot een minimum te beperken. Voorbeelden hiervan zijn tijdschriften, boeken en kranten, spelletjes en 'softs' zoals kussens, vloerkleden, dekens enz. Indien deze op verzoek van gasten worden verstrekt, moeten ze zowel voor als na gebruik door de gast worden ontsmet.

Fysieke afstands- en capaciteitscontroles:

Maatregelen op het gebied van fysieke afstand spelen een cruciale rol bij het helpen voorkomen van de verspreiding van COVID-19. Easy Travel streeft naar een afstand van 1,5 meter tussen personen in openbare en back-of-house ruimtes, hoewel 2 meter de voorkeur heeft. Voor gasten moet deze minimale afstand worden aangehouden in alle aankomst- en vertrekgebieden, bij picknickplaatsen, parkingangen, gamedrives, winkels, uitkijkpunten en bij attracties zoals het Olduvai Gorge Centre. Ook op deze plaatsen, maar ook in het hoofdkantoor van Easy Travel, de autowerkplaats en andere werkruimtes dient het personeel de aanbevolen afstand aan te houden.

Met betrekking tot safarivoertuigen kunnen familiegroepen of kleine groepen vrienden die samen reizen één voertuig delen.

Het personeel moet waakzaam zijn op plaatsen waar mensenmassa's zich kunnen verzamelen, zoals bezoekersattracties, uitkijkpunten, rondleidingen door het dorp of restaurants, en ervoor zorgen dat een opeenhoping van mensen in een afgesloten ruimte de vereisten van fysieke afstandsmaatregelen niet in gevaar brengt. Het kan soms nodig zijn om de toegang van gasten tot dergelijke plaatsen tijdelijk te beperken om dit te bereiken.

Voertuig reinigen:

Speciale aandacht moet worden besteed aan safarivoertuigen, aangezien gasten veel tijd in nauw contact met elkaar doorbrengen en de voertuigen veel oppervlakken bevatten waarmee zowel gasten als personeel in nauw contact komen. De volgende procedures moeten worden gevolgd:
 1. Alle onnodige voorwerpen moeten uit de voertuigen worden verwijderd om het aantal te verminderen
  oppervlakken waarmee gasten en personeel contact kunnen maken. (Voorbeelden zijn boeken,
  tijdschriften, spelletjes enz.)
 2. Handdesinfecterend middel moet te allen tijde beschikbaar zijn voor gasten om regelmatig te gebruiken wanneer
  terugkeren naar het voertuig na maaltijdstops, bezoeken aan uitkijkpunten, bezoekersattracties enz
 3. Elke gast moet worden voorzien van een eigen waterfles, verrekijker, pen en papier,
  snacks enz. voor exclusief gebruik. (Delen moet worden vermeden.)
 4. Elk voertuig moet elke avond grondig worden schoongemaakt en ontsmet, tegen betaling
  bijzondere aandacht voor deurklinken en andere gebieden met veel contact.
 5. Er mag geen toegang worden verleend tot de voertuigen door onbevoegd personeel (bijv. luchthaven
  dragers, hotel- of kamppersoneel)
 6. Elk hotel- of kamppersoneel dat helpt met de bagage van de gasten, moet vooraf ontsmettingsmiddel gebruiken
  hanteren (hier dient de chauffeur van Easy Travel altijd op te letten)
 7. Aan het einde van elke safarireis moet elk voertuig grondig worden gereinigd door medewerkers van Easy Travel
  geschikte PBM dragen. Alle verwijderbare items moeten uit het voertuig worden verwijderd,
  schoongemaakt en daarna teruggeplaatst

Kantoorpersoneel:

Over het algemeen zijn de vereisten van deze Standard Operating Procedure van toepassing op kantoorpersoneel.
Waar mogelijk wordt kantoorpersoneel aangemoedigd om thuis te werken. Easy Travel zal binnen het kantoor maatregelen nemen om het aantal medewerkers dat op elk moment op kantoor werkt te beperken door middel van personeelsroosters die de personeelsdiensten spreiden. Er zullen ook fysieke afstandsmaatregelen worden genomen om het personeel te scheiden, met waar mogelijk perspex schermen tussen de werkplekken. Bureaus, telefoons, computers, headsets en andere apparatuur worden aan elk individu toegewezen, zonder delen of hot-desking.
Eventuele overtollige oppervlakken moeten worden afgeplakt of verwijderd om contact te minimaliseren. Alle oppervlakken worden regelmatig ontsmet.
Het personeel wordt aangemoedigd om de hele dag door regelmatig hun handen te ontsmetten en Easy Travel zal ontsmettingsmiddel verstrekken om dit mogelijk te maken.
Het kantoor wordt zoveel mogelijk geventileerd, hetzij door open ramen, hetzij door airconditioning.